1. Home
  2.  > NVBK Leden
  3.  > Agenda
  4.  > Archief

SIG High Complexity Buildings

13 januari 2015 14:00 - 18:00

SIG staat voor Special Interest Group. Een groep leden die vanuit een gedeelde interesse samenwerken om iets te bewerkstelligen of om oplossingen te genereren binnen hun vakgebied. Binnen ons vakgebied ondersteunen DACE en NVBK graag initiatieven als deze. In dit kader hebben enkele leden enthousiast gereageerd op het idee om een SIG op te richten rond High Complexity Buildings (NVBK-DACE SIG HCB). Deze verkennende bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op 4 juni 2014. Op 25 september hebben NVBK en DACE gezamenlijk een themabijeenkomst georganiseerd over de uitdagingen van kostenbegroten bij High Complexity Buildings. 

De bijeenkomst van 25 september liet zien dat meer leden geìnteresseerd zijn om aan een initiatief als SIG HCB deel te nemen. NVBK neemt daarom nu het voortouw om de SIG HCB, in samenwerking met DACE, daadwerkelijk op te richten. Op 13 januari vindt er een kick-off bijeenkomst plaats in Amersfoort.

Binnen de NVBK-DACE SIG HCB kunnen leden met elkaar ervaringen en kennis uitwisselen, producten ontwikkelen,  elkaar ontmoeten, bijeenkomsten organiseren of andere initiatieven ontplooien. De ideale omvang van de groep is 15-25 deelnemers en de groep telt momenteel ca. 18 deelnemers, er is dus nog ruimte. In bijgaande concept charter leest u meer over de voorgenomen aanpak en thema’s van SIG HCB.
Ben jij ook geïnteresseerd in de rol en uitdagingen van de Cost Engineer bij de nieuwbouw of transformatie van complexe gebouwen? Meld je dan aan voor de NVBK-DACE SIG HCB bij het NVBK-secretariaat via secretariaat@nvbk.nl. Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding. Aan je deelname aan de SIG HCB bijeenkomst zijn verder geen kosten verbonden.


Discussie

Terug naar het agenda archief

Vacatures

 
 

NVBK lid Worden

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

>>>Aanmelden

Zoek een NVBK Kostendeskundige

Door een streng toelatingsbeleid bewaken we de kwaliteit van onze vereniging. Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied