1. Home

NVBK verbindt generaties, help je mee?

door NVBK Secretariaat op 13-04-2017

NVBK is er voor iedere kostendeskundige en dat hebben we concreet gemaakt door, naast een regulier lidmaatschap, ook een student lidmaatschap en een senior lidmaatschap in te voeren. NVBK blijft graag in contact met leden die met pensioen zijn gegaan, deze leden hebben immers mede bijgedragen aan de opbouw en de uitbouw van de vereniging en beschikken over veel kennis en jarenlange ervaring in het vakgebied. Een (actieve) betrokkenheid van gepensioneerde leden wordt daarom zeer op prijs gesteld. Naast de senior willen we graag ook de toekomstige generatie aan ons binden. Door studenten tegen een voordelig tarief lid te laten worden van de vereniging, biedt de NVBK hen de mogelijkheid om feeling te krijgen met hun toekomstige werkveld. Voor de NVBK is dit een manier om jonge leden aan de vereniging te binden en daarmee een nauwer contact op te bouwen met onze toekomstige collega’s.
 
NVBK wil sowieso meer actief het contact aanhalen met opleidingen om studenten over ons vakgebied en de vereniging te vertellen. Wij zijn daarom op zoek naar leden die rechtsreeks in contact staan met opleidingen die hieraan mee willen werken of leden die het leuk vinden een gastcollege over ons vakgebied te geven. Ken jij zo’n opleiding of heb jij een goed verhaal te vertellen? Via NVBK brengen wij vraag en aanbod graag bij elkaar.


Terug naar het nieuws overzicht

NVBK lid Worden

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

>>>Aanmelden

Zoek een NVBK Kostendeskundige

Door een streng toelatingsbeleid bewaken we de kwaliteit van onze vereniging. Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied