1. Home

Kostendeskundige gezocht die partner/mede-eigenaar wil worden van een goed renderend adviesbureau.

door NVBK Secretariaat op 14-11-2017

Wij zijn een adviesbureau voor bouwkosten, projectmanagement en bouwbegeleiding in Zuid Limburg en meer dan 50 jaar in de regio een begrip .

De rechtsvorm van ons bedrijf is Besloten Vennootschap ( B.V. )

Onze opdrachtgevers zijn gemeentes, vastgoedstichtingen, architecten, aannemers en particulieren.

Onze bouwkostenadvisering bestaat grotendeels uit het maken van haalbaarheidsstudies, elementenramingen en - begrotingen, directie - en inschrijfbegrotingen.

Ons projectmanagement omvat het schrijven van Stabu bestekken, projectbegeleiding in de initiatief - en VO en DO fase tot en met de aanbesteding en het voeren van bouwdirectie in de uitvoeringsfase.

Onze bouwbegeleiding houdt in toezicht op bouwprojecten en het begeleiden van bouwprocessen.

Tot onze reguliere activiteiten behoort voorts bouwkundige inspecties van vastgoed en het opstellen van langlopende (meer-jaren) onderhoudsplanningen en begrotingen.

In voorkomende gevallen treden wij op als oordeelsbevoegd deskundige bij bouwgeschillen.

Onze projecten zijn zeer gevarieerd, naast nieuwbouw van grote utilitaire projecten zoals onderwijsgebouwen, zorgcentra, productiehallen en kantoren, doen wij ook woningbouw en villa’s.
Ook renovatieprojecten en met name restauraties van monumenten zoals kerken en kastelen.
Kleinere verbouwingen van uiteenlopende aard voeren wij ook regelmatig uit.

Ons bureau is al meer dan 35 jaar lid van de NVBK.

Onze kantoorbezetting bestaat uit 1 senior kostendeskundige, tevens projectmanager en persoonlijk lid van de NVBK; 1 junior kostendeskundige tevens projectmanager en 1 bestekschrijver, tevens calculator.

De senior kostendeskundige heeft al een tijdje de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is weliswaar nog steeds actief binnen het bureau doch wil langzamerhand afbouwen .

Graag zouden wij thans in contact willen komen met een ervaren kostendeskundige die binnen afzienbare termijn de taken van de senior kostendeskundige overneemt en tevens genegen is mede-eigenaar/aandeelhouder te worden van ons bedrijf.

Vanzelfsprekend willen wij ook een eenmanszaak of een ander adviesbureau in onze branche de kans bieden hun krachten te bundelen samen met ons bureau.

Degenen die interesse hebben worden vriendelijk verzocht te reflecteren met schriftelijke onderbouwing en bijvoeging van curriculum vitae ( cv ) .

De gevraagde informatie gelieve men toe te sturen aan onze consultant de heer H. Jaminon op diens mailadres : h_jaminon@live.nl


Terug naar het nieuws overzicht

Vacatures

 

NVBK op Twitter

NVBK lid Worden

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

>>>Aanmelden

Zoek een NVBK Kostendeskundige

Door een streng toelatingsbeleid bewaken we de kwaliteit van onze vereniging. Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied