1. Home
  2.  > Over NVBK

Over NVBK

De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) is sinds 1974 de beroepsvereniging voor kostendeskundigen in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, installaties en huisvestingseconomie. 

Tot eind 1999 verzorgde de NVBK voor de Nederlandse Kamers van Koophandel de vakbekwaamheidtest als voorwaarde voor de beëdiging tot bouwkostendeskundige. Inmiddels is de beëdiging komen te vervallen en mag iedereen zich kostendeskundige noemen. De NVBK heeft het initiatief genomen tot de oprichting van de Stichting Register Kostenmanager Nederland. Voorwaarde om ingeschreven te worden in het Register is het lidmaatschap bij een beroepsvereniging.

Zowel voor opdrachtgevers als voor leden gelden de NVBK-Gedragscode én de inschrijving in het Register, als een kwaliteitskeurmerk waarmee men zich kan onderscheiden van de niet georganiseerde kostendeskundige. Zowel personen als bedrijven die het vak van bouwkostendeskundige en/of huisvestingseconomie in de dagelijkse bouwpraktijk tot ontwikkeling brengen, kunnen lid worden van de NVBK. De vereniging telt bijna 200 individuele leden.

Doelstellingen van NVBK

  • Bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van  bouwkostendeskundigen en huisvestingseconomen.
  • Het behartigen van de belangen van bouwkostendeskundigen en het promoten van de mogelijkheden van de bouwkostenkunde.
  • Het bevorderen van de toepassing van de bouwkostenkunde in de ontwikkeling en in het beheer van gebouwen, Alsmede de huisvestingseconomie.
  • Het in samenspraak met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs ontwikkelen van opleidingsaanbod, toegespitst op het vakgebied van kostendeskundigheid.
     

Bestuur
De NVBK staat onder leiding van een bestuur en wordt ondersteund door een verenigingsmanager en het secretariaat.

Statuten en regels
De grondregels van de NVBK zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De Gedragscode en het Reglement van Toelating zijn eveneens door de ALV goedgekeurde basisdocumenten van de vereniging.

Vacatures

zoekt een
Kostendeskundige met ambitie

 
zoekt een
Cost & data Consultant

 
zoekt een
Adviseur Bouwkosten
 
 

 

 

NVBK lid Worden

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

>>>Aanmelden

Zoek een NVBK Kostendeskundige

Door een streng toelatingsbeleid bewaken we de kwaliteit van onze vereniging. Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied