FINANCIËLE BEHEERSING VAN BOUWPROJECTEN

Lidmaatschap

Leden van de NVBK zijn actief op het vlak van bouweconomie, bouwkostenadvies en/of bouw(kosten)management. Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk. Onze leden hebben namelijk een streepje voor. Het zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied. Door een streng toelatingsbeleid bewaakt de NVBK daarnaast de kwaliteit van onze vereniging. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen.

Aanmelden

Via het digitale aanmeldformulier vraagt u het NVBK- lidmaatschap aan.

Procedure

Aspirant leden worden getoetst of zij voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid, deskundigheid, integer handelen, transparantie en duidelijke communicatie over rollen. Deze eisen worden nader omschreven in de gedragscode van de NVBK. Met hun aanmelding voor een Lidmaatschap van de NVBK conformeren leden zich aan deze gedragscode.

Partners van de NVBK

NVBK biedt organisaties een Partnet Pakket om hun betrokkenheid met het vakgebied en de vereniging te tonen.

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige
Sluiten