FINANCIËLE BEHEERSING VAN BOUWPROJECTEN

Opleidingenoverzicht

In samenspraak met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs ontwikkelt de NVBK opleidingsaanbod toegespitst op het vakgebied van kostendeskundigheid. Ook is de NVBK frequent betrokken bij het ontwikkelen en verzorgen van cursussen in het land.

Overzicht
Voor een overzicht van alle voltijdopleidingen verwijzen we je graag naar www.hbostart.nl.
Hieronder vind je een overzicht van de leergangen, post-hbo opleidingen en cursussen van verschillende aanbieders. Deze aanbieders - BAZ Academy, BOB-KOB, Civilion, Dace, HAN, HTI en Vitruvius Opleidingen - staan in alfabetische volgorde genoemd.

De opleidingen die het meest op elkaar lijken, hebben we met elkaar vergeleken: BAZ Academy, BOB-KOB, HTI en Vitruvius Opleidingen. Bekijk hier het overzicht (peildatum: december 2023). 


BAZ ACADEMY - LEERGANGEN (JUNIOR) BOUWKOSTENADVISEUR EN KOSTENDESKUNDIGE

Logo_BAZ_AcademyHet realiseren van financieel haalbare projectontwikkelingen is dé uitdaging van het moment. Inzicht in bouwkosten is daarmee uitgegroeid tot een van de belangrijkste factoren in het besluitvormingsproces van (nieuw)bouwprojecten. De rol van bouwkostenadviseur is hierin onmiskenbaar meegegroeid.

Het vakgebied is geëvalueerd en vraagt om vakvolwassen adviseurs met een brede oriëntatie in de bouwwereld. De Academy van BAZ is hierop hét antwoord. (Jong) professionals krijgen in drie opzichzelfstaande leerlijnen handvatten om zich te ontwikkelen als kostendeskundige en/ of allround bouwkostenadviseur. Allen met als doel: meer grip krijgen op bouwkosten in (nieuw)bouwprojecten.

Theorie en praktijk hand in hand
Sinds 1994 geeft BAZ opdrachtgevers inzicht in bouwprojecten. We weten dus zeer nauwkeurig welke ontwikkelingen gevolgen hebben op prijsniveaus. Denk aan duurder wordende grondstoffen, inkoop van arbeid maar ook de impact van nieuwe bouw wet- en regelgeving. In onze drie leergangen zoeken wij de verdieping op en sluiten wij aan op het kennisniveau van onze cursisten.

De leergang junior bouwkostenadviseur bestaat uit 15 dagdelen. Wij nemen deelnemers mee in de complexe wereld van bouwkosten. Met succes! Binnenkort verwelkomen wij de eerste afstudeerders van de opleiding, die begin 2023 al zijn gestart.

De leergangen bouwkostenadviseur en kostendeskundige zijn gericht op medior en senior professionals. Wij werken vanuit de ervaring die cursisten al hebben en gaan verder in op de actualiteiten in de markt. Ook werken we in deze leergangen praktijkgericht met meetsoftware, 3D-modellen en calculatiesoftware. Skills die zeer gewenst zijn en direct toepasbaar op de werkvloer.

Bouwkostenadviseurs van de toekomst
Naast instroom van cursisten met een reguliere bouwopleiding zien wij ook dat zij-instromers duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Meer informatie over de BAZ Academy lees je op www.baz.nl/academy, hier vind je ook de concrete leerdoelen op een rij.


BOB-KOB - OPLEIDING ALLROUND CALCULATOR B&U EN OPLEIDING BOUWKOSTENDESKUNDIGE B&U

Logo_bob-kobOf het nu gaat om een langdurige opleiding, korte cursus of persoonlijke ontwikkeling, bij BOB-KOB ben je aan het juiste adres. Weet je niet welke opleiding het beste bij jou past? Wij geven graag persoonlijk opleidingsadvies. Neem contact met ons op via 079 325 2450 of info@bob-kob.nl.

Opleiding Allround Calculator B&U
Tijdens de opleiding krijg je inzicht in de principes van de elementenmethode en ramingen. Vakinhoudelijk zal je in staat zijn de calculatie van grotere complexe werken te coördineren en vorm te geven. Daarnaast leer je het project te analyseren, de risico’s en de invloed van werkmethode en tijdgebonden kosten te bepalen. Je kunt meedenken over alternatieven en deze kostentechnisch in kaart brengen. Ook besteden we aandacht aan adviesvaardigheden, presentatievaardigheden en SMART rapporteren. De opleiding bestaat uit 18 bijeenkomsten van 14.00-20.30 uur, die om de 2 à 3 weken plaatsvinden. Start 12 maart 2024 in Utrecht.

Opleiding Bouwkostendeskundige B&U
Als bouwkostendeskundige heb je de rol van een sparringpartner voor opdrachtgever, architect, constructeur, overheid en aannemers. De opleiding is gebaseerd op project gestuurd leren. Het ontwikkelen van theoretische kennis en het kunnen inzetten hiervan, is een essentieel onderdeel. Je wordt uitgedaagd om op een hoger abstractieniveau te denken en werken. Op communicatief vlak leer je belangen herkennen en doelgericht bewegen in het politieke veld van opdrachtgever, architect en andere stakeholders. De praktijkervaringen van de deelnemers staan centraal. Na iedere bijeenkomst wordt verwacht dat de opgedane kennis en ervaringen worden toepast in de eigen werkomgeving. De opleiding wordt afgesloten met het maken van een integrale opdracht, waarin de inhoud van alle modulen aan bod komt. De opleiding bestaat uit 2 coachgesprekken per deelnemer en 18 bijeenkomsten van 13.00-20.30 uur, die om de 2 weken plaatsvinden. Kijk voor meer informatie op www.bob.nl.


CIVILION - BASIS- EN VERVOLGCURSUS PROBABILISTISCH RAMEN

Logo_civilionCivilion is 30 jaar geleden opgericht voor en door aannemingsbedrijven om ondersteuning te bieden op het gebied van werven, selecteren, coachen en opleiden van vakkundig personeel. Civilion is werken en leren op alle niveaus. Bij Civilion komen mensen samen die affiniteit hebben met techniek, die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en verantwoord werken aan het verbeteren van de infrastructuur, watermanagement en energievoorziening in Nederland.

Basiscursus Probabilistisch ramen
In de basiscursus worden de principes van het probabilistisch kostenramen behandeld. Deze rekenmethode stelt kostendeskundigen van alle disciplines in staat om onzekerheden en risico’s op een zoveel mogelijk objectieve wijze in beeld te brengen. Je kunt dan een gefundeerd advies uitbrengen aan je bedrijfs- of projectleiding over de bandbreedte van de door jou berekende kostprijs. Ook wordt duidelijk waar de risico’s zitten zodat daar op gestuurd kan worden. Financiële risico’s kunnen zo beperkt en aangepakt worden om tot een verantwoorde aanbieding of budget te komen.
De cursus bestaat uit een lesdag waarop de basisbeginselen worden toegelicht.
Statistische basisbegrippen die daarbij een rol spelen passeren de revue en tevens wordt de meerwaarde ten opzichte van een traditionele kostenraming- of -calculatie toegelicht.
Vervolgens is er een huiswerkopgave. Standaard wordt daarbij gebruik gemaakt van de risicoramingsoftware van de CIT group. Deze wordt voor het cursusgebruik gratis beschikbaar gesteld. (Als maatwerk-toepassing kunnen ook pakketten zoals @Risk of Crystal Ball als uitgangspunt worden gehanteerd).
Twee weken later is er dan een tweede lesdag waarop de case wordt nabesproken en de nodige aanvullende theorie wordt behandeld.

Vervolgcursus
De vervolgcursus is bedoeld voor degenen die al ervaring hebben met het probabilistisch ramen. Naast een uitbreiding van de statistische kennis is ook kennisuitwisseling met andere gebruikers en het behandelen van specifieke vragen en problemen onderdeel van deze lesdag.

Meer informatie
Op de site van Civilion: https://www.civilion.nl/cursus/probabilistisch-ramen-basis/ vind je meer informatie. Voor inhoudelijke informatie kun je ook de docent Joep van der Meer benaderen: jvdm@kostenenkennis.nl.


DACE - CCE COURSE 2024-2025

Logo_Dace_CCEDACE heeft de inschrijving voor de vierde opleiding tot Certified Cost Engineer (CCE) geopend. De opleiding wordt gegeven in samenwerking met gerenommeerde partners en is geaccrediteerd door ICEC. In iets meer dan een jaar worden tijdens zes driedaagse contactmomenten en zelfstudie alle aspecten van het vakgebied van Project Services behandeld.

Met deze opzet gaan we in de toekomst door, waarbij we de vakken en opdrachten continu zullen blijven verbeteren. Dankzij de volledig Engelstalige opzet is er ook interesse vanuit het buitenland om deel te nemen aan deze opleiding (de contactmomenten zullen wel allemaal centraal in Nederland plaatsvinden). De start van het volgende cohort is gepland voor januari 2024.

Meer informatie over de inhoud en opzet van de opleiding en de inschrijving kan worden verkregen op www.DACE.nl of via Bureau DACE (info@DACE.nl).


HAN - LEERGANG KOSTENDESKUNDIGE INFRA

Logo_HANOpdrachtgevers, opdrachtnemers en hun ondersteunende partijen hebben behoefte aan zowel een marktgerichte verbreding als een productgerichte verdieping van het vak Kostendeskundige Infra. En die kennis bieden wij. De leergang is gericht op het vergroten van financieel-technische kennis bij de planontwikkeling, realisatie en beheer van infrastructuur.

De leergang is al meer dan tien jaar een klassieker in ons aanbod. Elk jaar volgen 10 à 15 deelnemers de leergang die is opgebouwd uit vijf modules. Kijk op: han.nl/opleidingen/post-hbo/kostendeskundige-infra voor de details en voorwaarden voor deelname.

De modules zijn zowel zelfstandig of als totaalpakket te volgen:
1 Basiskennis Kostenramingen Infra (start 9 januari 2024);
2a Kosten Wegenbouw (start 12 maart 2024);
2b Kosten Civiele Constructies (start 7 mei 2024);
2c Kosten Waterbouw start (5 november 2024);
3 Verdieping Methoden en Technieken Kostenramingen Infra (start 3 september 2024);
4 Afrondende opdrachten Kostendeskundige Infra (start begin 2025).

Nieuw: Kosten-expert sessies infra
Om snel in te kunnen springen op actuele vraagstukken uit het vakgebied starten we in het najaar van 2023 met Kosten-expert sessies voor kostendeskundigen in de infra. Drie weken lang, één avond per week, wordt door een ervaren docent uit de GWW wereld een relevant kostenonderwerp tot op de bodem uitgediept. Niet alleen kennisuitwisseling maar ook het ontwikkelen van de eigen kennis in de eigen werkomgeving speelt een grote rol. De workshops kunnen los gevolgd worden en zijn bedoeld voor ervaren en minder ervaren kostendeskundigen in de Infrastructuur. Dit kunnen ex-cursisten van de leergang Kostendeskundige zijn, maar ook andere geïnteresseerden kunnen meedoen.

Er is keuze uit een serie onderwerpen variërend van Earned Value Management, Nacalculatie, tariefberekening Elektrisch Materieel enz. Maak je keuze en word wijzer!
Colleges en workshops worden gegeven op de Academie Built Environment te Arnhem, op dinsdagen van 15:00 tot 20:00 uur, inclusief maaltijd.

Meer informatie
Andrea Bloemendaal, cursuscoördinator HAN, 06-29384577, andrea.bloemendaal@han.nl
Joep van der Meer, cursusleider, 06-37341840, jvdm@kostenenkennis.nl


HTI - POST HBO-OPLEIDING BOUWKOSTEN VOOR DE (TOEKOMSTIGE) BOUWKOSTENDESKUNDIGE

Logo_HTIAmbieer jij een toekomst als bouwkostendeskundige of wil jij je huidige kennis van het kostenplaatje van een bouwproject verder uitbreiden? Het Hoger Technisch Instituut (HTI) in Amsterdam biedt de opleiding ‘Bouwkosten’ in deeltijdvorm aan. Dat betekent studeren in deeltijd en je kennis direct toepassen in de praktijk.

Studeren aan het HTI geeft studenten de mogelijkheid om naast hun studie fulltime te blijven werken. Dat maakt deze opleidingen erg toegankelijk voor bouwprofessionals of al werkende bouwkostendeskundigen die zich graag verder willen ontwikkelen.
Het HTI biedt een tweejarige deeltijdopleiding ‘Bouwkosten’ aan, waarvan je ook enkel losse modules of vakken kunt volgen om je specialistische kennis uit te breiden. Wie de opleiding van A tot Z volgt, leert het gehele proces dat nodig is om de bouwkosten te bepalen. Vanaf een globaal plan aan de hand van vormfactoren en kengetallen, tot en met een gedetailleerde begroting met alle materialen, arbeid en materieel. Daarnaast leer je te werken met diverse begrotingstechnieken en classificaties (BIM), en leer je hoe je de bouwtijd bepaalt en een gedegen planning opstelt.

Plan een virtuele kennismaking
Ben je geïnteresseerd in deze opleiding en wil je graag eens met ons kennismaken? Meld je dan aan via www.hti-opleidingen.nl voor een vrijblijvende virtuele kennismaking. Tijdens dit gesprek bespreken we alle opleidingsmogelijkheden en krijg je van ons een compleet en persoonlijk studieadvies. Een advies dat past bij jouw huidige (werk-)ervaring, werksituatie en voorkeuren.

Contact
Ga voor meer informatie over het HTI en de opleiding Bouwkosten naar www.hti-opleidingen.nl of neem contact met ons op via info@hti-opleidingen.nl of bel naar 020 - 684 57 80.


VITRIVIUS OPLEIDINGEN - POST HBO-OPLEIDING KOSTENDESKUNDIGE BOUW 

Logo_Vitruvius Opleidingen_v4Het aantal vacatures voor bouwkostendeskundigen neemt ook in 2023 zeker niet af, zowel bij adviesbureaus als bij bouwbedrijven. Wil je intern doorgroeien naar het vak van kostendeskundige of elders op een nieuwe functie solliciteren, de opleiding tot kostendeskundige bouw biedt een uitstekende voorbereiding op deze stap.

De post HBO-opleiding Kostendeskundige Bouw van Vitruvius Opleidingen biedt een cursus van 16 maanden waarin je wordt klaargestoomd voor het vak van kostendeskundige. Gedurende de lesperiode (12 maanden) zijn er (bijna) wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf dagdeel, aansluitend volgt de scriptieperiode, die wordt afgesloten met de verdediging van de scriptie. De opleiding is te combineren met een fulltimebaan.
Begin juli 2023 hebben 8 cursisten van de groep 2022 het diploma Kostendeskundige Bouw behaald!
De huidige groep cursisten van 9 personen is in maart 2023 gestart en hoopt rond de zomer van 2024 af te studeren.
De start van de volgende editie staat gepland voor voorjaar 2024 en de cursus zal plaatsvinden in Utrecht of de nabije omgeving. U kunt zich nog aanmelden voor deelname aan deze editie via het inschrijvingsformulier op onze website of via het secretariaat. Er wordt altijd contact met u opgenomen voor nadere informatie. Vóór inschrijving vindt er een informatie/kennismakingsgesprek plaats.

Informatie en contact
Voor meer informatie over Vitruvius Opleidingen: www.vitruviusopleidingen.nl Je kunt ook contact opnemen met Liesbeth Hunter via: secretariaat@vitruviusopleidingen.nl of via 073 220 00 64.

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige
Sluiten