FINANCIËLE BEHEERSING VAN BOUWPROJECTEN

Over NVBK

De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) is sinds 1974 de beroepsvereniging van kostendeskundigen in de bouw, GWW, installaties en woningbouw.

De NVBK heeft tot eind 1999 de vakbekwaamheidstoets voor de Kamers van Koophandel verzorgd als voorwaarde om te worden beëdigd als bouwkostendeskundige. De beëdiging is inmiddels verlopen en iedereen mag zich kostendeskundige noemen. De NVBK heeft het initiatief genomen om de Stichting Register Kostenmanager Nederland op te richten. Voorwaarde voor inschrijving in het Register is het lidmaatschap van een beroepsvereniging.

De NVBK Gedragscode en inschrijving in het Register gelden zowel voor opdrachtgevers als leden als keurmerk waarmee zij zich kunnen onderscheiden van de niet-georganiseerde kostendeskundige. Zowel particulieren als bedrijven die het beroep bouwkostendeskundige en/of huisvestingseconomie ontwikkelen in de dagelijkse bouwpraktijk kunnen lid worden van de NVBK. De vereniging heeft bijna 200 individuele leden.

Doelstellingen NVBK

Bevorderen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van bouwkostendeskundigen en huisvestingseconomen.
Behartigen van de belangen van bouwkostendeskundigen en het bevorderen van de mogelijkheden van bouwkostenwetenschap.
Het bevorderen van de toepassing van bouwkostenwetenschap in de ontwikkeling en het beheer van gebouwen, evenals in de huisvestingseconomie.
Ontwikkelen van trainingen in overleg met mbo en hbo, gericht op kostendeskundigheid.

Bord
De NVBK wordt geleid door een bestuur en wordt ondersteund door een verenigingsmanager en het secretariaat.

Statuten en reglement
De basisregels van de NVBK zijn vastgelegd in de statuten en de huisregels. De Gedragscode en het Toelatingsreglement zijn tevens door de ALV goedgekeurde basisdocumenten van de vereniging.

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige
Sluiten