FINANCIËLE BEHEERSING VAN BOUWPROJECTEN

Commissies

Onze vereniging kent een aantal commissies die onder verantwoordelijkheid van het bestuur verder invulling en uitvoering geeft aan het verenigingsbeleid. De commissies worden geadviseerd en ondersteund door de verenigingsmanager en het secretariaat. Als lid kunt u actief deelnemen aan één van deze commissies. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met het bureau.

Kascommissie
De kascommissie controleert de boekhouding van de vereniging. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

De kascommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Remco Nieuwenhuis
  • Menno Hartsema

Communicatie- en Redactiecommissie
Deze commissie geeft invulling aan het marketing- en communicatiebeleid van NVBK en houdt zich onder andere ook bezig met de Netwerkbijeenkomsten, de website, het magazine KM B&I en andere communicatieuitingen van de vereniging. De jaarlijkse uitgave van het magazine Kostenmanagement Bouw & Infra staat in het teken van de Dag van de Bouwkostendeskundigen en bekijkt de ontwikkelingen van het afgelopen en aankomende jaar. Opmerkingen of vragen over het magazine kunnen naar km@nvbk.nl 

De Communicatie Commissie bestaat uit de volgende personen:​

  • Menno Hartsema - Bouwscoop (voorzitter en hoofdredacteur)
  • Caroline Knobbe - MOS bv
  • Sam Dekkers - MOS bv

Young NVBK Commissie
De NVBK kent een aparte tak binnen de vereniging voor de wat jongere bouwkostendeskundigen (t/m 40 jaar) c.q. studenten.

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige
Sluiten