FINANCIËLE BEHEERSING VAN BOUWPROJECTEN

Opzeggen

Conform de statuten van de NVBK (artikel 5.2) moet het NVBK-lidmaatschap uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) worden opgezegd. Dit betekent dat de opzegging schriftelijk (per post of per e-mail) voor 3 december door NVBK ontvangen moet zijn. Het lidmaatschap wordt dan per 1 januari van het opvolgende jaar beëindigd. Bij een tussentijdse opzegging wordt geen contributie terugbetaald.

U kunt uw opzegging sturen naar: secretariaat@nvbk.nl of per post naar:

    NVBK
    T.a.v. de secretaris
    Postbus 1058
    3860 BB Nijkerk

Zodra wij uw opzegging hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging. Als u deze bevestiging niet ontvangt is het raadzaam tijdig contact met ons op te nemen.

Wetgeving inzake opzeggen lidmaatschap
In oktober 2010 is er een wetsvoorstel aangenomen t.a.v. stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen en abonnementen. De volledige tekst van het wetsvoorstel dat op 5 oktober 2010 door de Eerste Kamer is aangenomen wetsvoorstel kunt u hier lezen. Hieronder treft u een samenvatting van deze wetgeving

Het verenigingslidmaatschap is geen abonnement en kan niet per maand worden opgezegd, louter per verenigingsjaar met inachthouding van de geldende opzegtermijn volgens de statuten, drie kalendermaanden in het geval van de NVBK.

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige
Sluiten