FINANCIËLE BEHEERSING VAN BOUWPROJECTEN

Algemene voorwaarden

NVBK biedt bedrijven de mogelijkheid partner van de NVBK te worden. Het partnerpakket is voor bedrijven die zich in de bouwkosten branche willen profileren en/of zich op andere wijze betrokken voelen bij de NVBK. De inhoud van het partnerpakket is crossmediaal waarmee u zich via alle communicatiekanalen van NVBK kunt presenteren.

 

Voorwaarden partnerpakket

Het partnerpakket kent de volgende voorwaarden:

1. Het partnerpakket betreft nadrukkelijk geen lidmaatschapsvorm van NVBK. 

2. Zowel NVBK-leden als niet-leden kunnen een partnerpakket afsluiten.  

3. NVBK levert de tegenprestatie uit het partnerpakket in de periode van enig kalenderjaar, oftewel in de periode 1 januari t/m 31 december.

4. Mits anders is overeengekomen bij aanmelding, wordt het partnerpakket voor onbepaalde tijd aangegaan en wordt het pakket derhalve automatisch verlengd aan het einde van het kalenderjaar.

5. Verlenging gebeurt tegen de tariefvoorwaarden die gelden op het moment van de verlenging. Op voorhand publiceert de NVBK dit tarief op haar website.

6. U gaat de overeenkomst aan voor minimaal een vol kalenderjaar. Opzegging geschiedt schriftelijk (per post of per e-mail) en moet ten minste 1 maand voor het volgende kalenderjaar  verstuurd worden. 

7. Tussentijds aanmelden voor het partnerpakket is mogelijk. In voorkomende gevallen wordt het tarief van het partnerpakket van het betreffende jaar naar rato vastgesteld.

8. De partner is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanleveren van content (bedrijfslogo, advertentie, vacature etc.) - uw content wordt door het secretariaat op de website en in de nieuwsbrieven en in het magazine KM Bouw & Infra geplaatst.

9. Het bestuur behoudt zich het recht om advertenties en bijdragen inhoudelijk te toetsen op toelaatbaarheid. 

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige
Sluiten