OP EEN NIEUWE FIETS MOET JE VERDER LEREN

OP EEN NIEUWE FIETS MOET JE VERDER LEREN

19 september 2019 door NVBK Secretariaat

Is het u ook opgevallen, dat na een erg warme zomer het lijkt alsof onze wegen in een nog hoger tempo dichtslibben? Ik krijg dat gevoel, echte data hierover heb ik niet maar het beeld is er wel …

Is het u ook opgevallen, dat na een erg warme zomer het lijkt alsof onze wegen in een nog hoger tempo dichtslibben? Ik krijg dat gevoel, echte data hierover heb ik niet maar het beeld is er wel bij mij.

De traditionele reactie is het verder vergroten en verbreden van onze wegen. Een oplossing die in het verleden niet de oplossing bracht. Ons wegennet blijft dichtgroeien en ook door de nieuwe PAS uitspraak komt de vergroting van infrastructuur nog meer onder druk te staan. Blijkbaar zitten we aan het einde van onze groeimogelijkheden en worden we door de wetgeving daar nadrukkelijk op gewezen. We moeten nu echt kijken naar andere oplossingen.

Die komen, want als de druk hoog genoeg is, wordt alles vloeibaar. Alternatieve vormen van vervoer komen, zoals de elektrische fiets. Een hele goede oplossing voor de middellange afstand, gebruik makend van snelfietsroutes en de fietssnelweg. Een succesvolle manier van vervoer voor onder andere woon-werkverkeer.

Meer verkeer dat zich via de bestaande infrastructuur kan verplaatsen, wellicht dat de zelfrijdende auto dat toelaat. Om met name het vrachtverkeer in onze overvolle steden te verminderen wordt gezocht naar andere vormen van transport. Nieuwe ondernemers, zoals de City Hub, vinden dat ook.

De Nederlandse Spoorwegen onderzoekt of dat ze haar treinen groen kan laten rijden (geen stikstof meer) en dus meer capaciteit kan bieden aan de reiziger.

Kortom, onze mobiele leefwereld verandert snel en als kostendeskundige in de infrastructuur probeer ik een beeld te vormen hoe mijn vakgebied er over een aantal jaren uit zal zien. Krijgen we andere snelwegen (geen borden en dergelijke meer)? Heeft de (snel)fietser meer voorrang op de weg ten opzichte van de auto? Hoe zit het met de duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving? Moeten we meer waterbekkens (wadi’s) in de omgeving plaatsen? Met meer bomen om klimaatstress te voorkomen.

fiets.

Wat betekent dit voor ons vak als kostendeskundigen? Moeten we die oude fiets, waar we het vak op hebben geleerd, aan de kant gooien? Ja, ik denk het wel. Fietsen moeten we, want we moeten door. Laten we die nieuwe (snel)fiets pakken! Sneller, beter en duurzaam.

Graag willen we als NVBK ook met andere veranderingen meegaan, meedenken en doortrappen op  de volgende route. Fietsen jullie ook met ons mee de komende jaren?

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige

NVBK Secretariaat

Sluiten