GEZOCHT: CASIO-BOYS (M/V)

GEZOCHT: CASIO-BOYS (M/V)

17 februari 2020 door NVBK Secretariaat

In het magazine van NVBK, Kostenmanagement, is ook de column van Gerard van DIjk (besturuslid NVBK) opgenomen. Hij zoekt een antwoord op de vraag of er nog wel rekenwonders nodig zijn op termijn, …

In het magazine van NVBK, Kostenmanagement, is ook de column van Gerard van DIjk (besturuslid NVBK) opgenomen. Hij zoekt een antwoord op de vraag of er nog wel rekenwonders nodig zijn op termijn, of gaan BIM en big data alles veranderen?

GEZOCHT: CASIO-BOYS (M/V)
 

Continu inzicht in de cijfers hebben, dat is sinds jaar en dag dé pijler van integrale projectbeheersing. Wat gebeurt er als de planning uitloopt, een risico daadwerkelijk optreedt of de kwaliteit te wensen overlaat? Juist, het kost geld! Niet voor niets wordt er daarom heel wat afgerekend in Nederland. Van budgetbepaling, via elementenraming naar meer- en minderwerk. En toch vragen veel mensen zich af of die rekenwonders op termijn nog wel nodig zijn. BIM en big data gaan toch alles veranderen?

Casio-boys? Ik snap het, zo’n titel vraagt om een toelichting. Ik neem jullie kort mee terug in de tijd. Tijdens mijn studie werden wij voorbereid op het werken in de ‘echte bouw- en vastgoedwereld’. We werkten in projecten en rollen. Er was een architect, een constructeur en een aannemer. Die laatste was dan verantwoordelijk voor de planning, de kosten, de organisatie en de uitvoeringsmethode. En je weet hoe dat gaat met studenten: er staat 10 weken voor zo’n project, dus je was allang blij als er in week 8 een ‘ontwerpje’ lag. Als hét ontwerp door het projectteam was goedgekeurd, zei onze docent Bouwtechniek altijd vrolijk: “Zo, nu nog even langs de Casio-boys (lees: aannemer) voor de cijfertjes en dan zijn we er!” Vandaar…

Ik herinner mij nog goed dat dat groepje ‘Casio-boys’ zich gaandeweg ontwikkelde tot een hecht clubje met plezier in dat vak. We organiseerden symposia, stonden om zeven uur in de regen op de bouwplaats en gingen op bezoek bij leveranciers en materieeldiensten. Wauw! Die inhoudelijke kennis, in combinatie met een aantal bedrijfskundige en organisatorische vakken, gaf ons de juiste handvatten om vanuit de volle breedte naar dat vastgoedvraagstuk te kijken. Dus niet alleen ‘hoeveelheid maal prijs’, maar ook wat vinden van de aanbestedingsvorm, de projectorganisatie en de risicobeheersing. Techniek, kosten én proces dus. Het is leuk om te zien dat een aantal uit dat groepje nog steeds in dat brede kostenvak actief is!

ONTWIKKELINGEN

Er staat de komende tijd veel te gebeuren in de gebouwde omgeving. We moeten van het gas af. Materialen moeten worden hergebruikt. Gebouwen en gebieden worden ‘smart’. De wensen op het gebied van mobiliteit, werkomgevingen en woonruimten veranderen. Allemaal heel mooi, maar hoe houden we het betaalbaar? En wat is bijvoorbeeld de impact van de vergrijzing en de huidige marktsituatie op die ontwikkelingen? Ik denk dat de kostenadviseur anno 2020 de traditionele Casio ondertussen wel heeft neergelegd en dat hij een grote rol gaat spelen in de hele transitie die ons te wachten staat. Die inhoudelijke en procesmatige kennis stelt hem/haar in staat na te denken over nieuwe verdienmodellen, te zoeken naar integrale samenwerkingen en ontwerpoplossingen en om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Automatisering en informatisering gaan daarbij enorm helpen.
 

NIEUWE REKENWONDERS

Nu, maar zeker in de toekomst, ontstaat een grote vraag naar nieuwe rekenwonders. Mensen die techniek, kosten en proces weten te verbinden - én die plezier hebben in dat vak! Als bestuurslid van onze vereniging zie ik het als een mooie uitdaging om de komende tijd meer jonge enthousiastelingen aan ons te binden. Dat is nodig om de belangen te behartigen, kennis te delen en de genoemde ontwikkelingen binnen de financiële lijntjes te houden. Benieuwd geworden naar de ins en outs van dat prachtige vak? En heb je een middagje over? Stuur één van onze leden gerust eens een bericht. Ik weet zeker dat zij bereid zijn je te ontvangen!

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige

NVBK Secretariaat

Sluiten