Column - NVBK heidag; nieuw bestuur en een nieuwe wind?

Column - NVBK heidag; nieuw bestuur en een nieuwe wind?

31 mei 2021 door NVBK Secretariaat

Op dinsdag 18 mei is het NVBK bestuur bijeengekomen op de traditionele NVBK Heidag in Baarn. Hetgeen voor de bestuurders betekent: laat je mobiel & laptop “thuis” en ga gezamenlijk …

Op dinsdag 18 mei is het NVBK bestuur bijeengekomen op de traditionele NVBK Heidag in Baarn. Hetgeen voor de bestuurders betekent: laat je mobiel & laptop “thuis” en ga gezamenlijk filosoferen en de discussie aan om met frisse ideeën te komen voor onze club.

We hebben het gehad over het promoten van ons vakgebied, de passie voor ons vak, scholing, sexy maken vak, kennis delen op gebied van kostendeskundigheid.

- Waarom heeft de NVBK bestaansrecht?
- Hoe kan de NVBK met haar ruime kennis de huidige en toekomstige generatie kostendeskundigen bereiken, zodat verdere inkrimping van de NVBK kan worden ingeperkt?
- Zijn de huidige 3D modelleurs (voorheen tekenaars, werkvoorbereiders) misschien wel de toekomstige moderne kostendeskundigen?
- Zo ja, hoe kunnen we hen bereiken om onze vakkennis aan te reiken en hoe kunnen we ons verenigen, zodat men het commerciële vak bouwkosten ten harte neemt?
- Heeft de NVBK nog meerwaarde of zitten we met ons allen aan een dood paard te trekken?
- Is de doelstelling van de NVBK nog actueel?
- Hoe kunnen we verder verfrissen en sexy overkomen met ons vakgebied?

Hét moderne besturen
Door de - met hoge snelheid - veranderingen in de huidige maatschappij en de opkomst van nieuwe generaties, wordt het besturen van een vereniging steeds lastiger. Modernisering van de NVBK organisatie is noodzakelijk. Moderne bestuurders zijn de verbinder in/binnen de gemeenschap, vereniging, onderwijs, bedrijven en vakgenoten. Hoe vormen we de relatie tussen bestuur en onze achterban?
Leden worden kieskeuriger en blijven niet meer automatisch een leven lang lid van onze NVBK.
We zullen daarom moeten inspelen op de veranderende behoeften van (potentiële) leden en dat zal ook om veranderingen vragen binnen de NVBK organisatie. Om leden te behouden moeten we hen en hun behoeften serieus nemen. Dit vraagt om een verdere professionalisering van onze NVBK!

De eerste serieuze stappen zijn reeds genomen; mede i.v.m. de coronamaatregelen heeft het bestuur ingespeeld op wederzijdse behoeften, bijvoorbeeld door actuele onderwerpen via webinars te geven, waarop veel respons komt en we erg succesvol veel aanmeldingen krijgen. Helaas blijft de interactie via ons gezamenlijke platform www.nvbk.nl nog uit, gezien het feit dat onze leden “0 Reacties” bij bijna alle webinar “niet” schrijven?  Wellicht is men dan tevreden? Eigenlijk moeilijk te peilen dus!

Jullie proeven uit het bovenstaande dat het bestuur achter de schermen naar mooie nieuwe en degelijke mogelijkheden zoekt om ons allen tevreden te houden en gezamenlijk ons netwerk en
actuele vakkennis te onderhouden. Het proces van professionalisering is in werking gezet
en vraagt nu om aandacht actuele onderwerpen aan te leveren aan bestuur, zodat we in staat
zijn samen met jullie ons cluppie overeind te houden en bestaansrecht te blijven geven.

Actuele onderwerpen zoals:

- Geslaagd Webinar “Meer rust en ruimte in uw budget?” op 20 mei 2021
- Rapportage “marktontwikkeling bouw & infra Q1 2021”
- Algemene ledenvergadering 13 april 2021
- Nieuwsbrief de kostenpost 6x op jaarbasis
- Samenwerking met andere verenigingen zoals Dace, BNB, NEN, RKN en CEEC
- Geslaagd Webinar “Groninger maatregelen catalogus” 4 maart 2021
- NVBK KM ofwel, Kosten Magazine, naslagwerk (hardkopie) november 2020
- De Dag van de Bouwkostendeskundige 4 november 2021
- Hét lidmaatschap Europese NVBK www.ceecorg.eu; óók zeer interessant bij mogelijke buitenlandse klanten bij werving nieuwe klandizie?
- Columns Bernd Karstenberg over installatiekosten.
- Publicatiereeks levensduurkosten: in januari 2020 zijn het rijksvastgoedbedrijf, Life Cycle Vision, AT Osborne, IGG Bouweconomie en Brink een unieke samenwerking aangegaan, in samenwerking met de NVBK, om inhoud aan het thema levensduurkosten te geven. Het integraal rekenen aan kosten, opbrengsten en waarde van vastgoed- en bouwopgaves.

Alle redenen om vooral lid te blijven en eigenlijk meteen lid te worden van een vereniging van “vakidioten” en “bloedbroeders” op bouwkostengebied in de ruimste zin van het woord ... of is dat ouderwets? Uiteraard kan de NVBK nog de zakelijke partners erbij gebruiken om al het boven- staande te kunnen blijven bekostigen. Vraag je directie/werkgever of doe navraag binnen je eigen netwerk. Alom versterking van je netwerk, kennis en beleving van ons vakgebied “bouwkosten”, zo’n mooi vak, dat een goede toekomst verdiend door er constant aandacht aan te geven. Be One of Us!

Geschreven door: ing. Arend Koers, bestuurlid NVBK
Ook te downloaden als pdf

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige

NVBK Secretariaat

Sluiten