ABK voor installatietechniek

ABK voor installatietechniek

5 juli 2022 door NVBK Secretariaat

In 2018 hebben NVBK en Bouwend Nederland het ‘Model 2018 Algemene Bouwplaatskosten’ gepubliceerd. Algemene Bouwplaatskosten (ABK) zijn kosten die direct samenhangen met het bouwproject, maar geen direct verband hebben met de onderdelen van het bouwobject. In de praktijk is lang niet altijd duidelijk welke kosten onder algemene bouwplaatskosten vallen. Het model 2018 geeft voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer duidelijkheid. Bij de installatietechniek is er nog geen algemeen model.

Het calculatie-eindblad van Techniek Nederland geeft wel de mogelijkheid tot een transparantie calculatie, maar deze opzet wijkt af van het bouwkundig model. Dit geeft aanleiding tot discussies, verantwoordingen en onduidelijkheden over kostenstructuren. Binnen de werkgroep Begroten en Calculeren is nu het initiatief genomen om te komen tot een basismodel algemene bouwplaatskosten techniek. NVBK participeert hier ook in samen met NEN 2699 en ook met de andere stakeholder Bouwend Nederland wordt aansluiting gezocht.

Beoogd resultaat
Zowel Techniek Nederland als NVBK streven naar het bijdragen aan meer duidelijkheid, eenduidigheid en uniformiteit binnen het kennisgebied bouwkosten. Met dit initiatief willen we komen tot een Basismodel Algemene Bouwplaats Kosten (ABK) model Techniek. Enerzijds als aanvulling op het handboek Calculatietijdnormen, anderzijds als basis voor de integrale afstemmingen en eenduidigheid.

Door als basis het Model 2018 te kiezen, wordt de opzet van de Algemene Bouwplaatskosten grotendeels gelijk voor alle bouwpartners. Natuurlijk zijn er verschillen met de bouwkundige ABK, maar deze verschillen krijgen een plaats in de meest passende rubriek volgens het model 2018. Het verschaft hiermee meteen duidelijkheid welke bouwplaatskosten opgenomen kunnen worden volgens NEN 2699 of de ABK kostenstructuur (NVBK model). Ook kan het dienen als basis voor een demarcatielijst.

Doelstelling is om het ABK model Techniek op te nemen als aanvulling op het handboek Calculatietijdnormen van Techniek Nederland. We streven naar een integraal overeengestemd ABK model Techniek publicatie druk jaargang 2023 om toekomstbestendig actueel te kunnen blijven. En we zetten een goede stap naar een betere samenwerking.

Wat zijn de voordelen van basismodel ABK Techniek?
1. Eenvoud en verduidelijking voor onderbouwing van Algemene Bouwplaats Kosten
2. Voor de samenwerking: Uniform met dezelfde taal kunnen spreken en uitleggen van verschillen in complexe kostenstructuren, of uitleggen wat je hebt opgenomen (of om appels met appels te kunnen vergelijken).
3. Voor de opdrachtgever (OG)/ bouwkundig partner geeft het inzicht en draagt het bij aan transparantie, ook bij meer- minderwerk.

Namens NVBK participeert Frank Michielen in deze groep. Vindt iemand dit interessant en wil hij meelezen/ ondersteunen, neem dan contact met hem op via het secretariaat van NVBK.

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige

NVBK Secretariaat

Sluiten