Even voorstellen: Frank Rijbroek

Even voorstellen: Frank Rijbroek

17 oktober 2022 door NVBK Secretariaat

De NVBK heet Frank Rijbroek van harte welkom als nieuw lid! Hij stelt zich graag even aan je voor.

Mijn naam is Frank Rijbroek (46 jaar) en ben geboren en getogen in Hoofddorp. Hier woon ik samen met mijn vrouw (Michelle) en 2 kinderen (Anne 13 jaar en Daan 10 jaar). Na jarenlang te hebben gehockeyd, ben ik overgestapt naar tennis en sinds kort padel.

Graag zet ik mij in als vrijwilliger. Bij mijn tennisvereniging ben ik betrokken bij de vernieuwing van het tennispark in het centrum van Hoofddorp. Door de vele stakeholders een complexe opgave. Daarnaast ben ik al jaren actief tijdens de landelijke collecteweek van Reumafonds Nederland in Hoofddorp.

Mijn kostenwerkgebied bevindt zich in de utilitaire omgeving. Mijn projecten bestaan uit zorgcomplexen, fabrieksgebouwen, (grote) woningbouwproject en verschillende monumenten, waarmee ik een brede expertise heb opgebouwd. Ik verzorg de bouw- en investeringsramingen in de verschillende stadia van het project en breng mijn kostenkennis in bij ontwerp- en uitvoeringsteams.

Ik vind het belangrijk dat bedrijven hun bijdrage leveren aan verenigingen en kosten kennisdeling verzorgen. Vanuit 4Building dragen we hieraan bij door op diverse plekken opleidingen te verzorgen. Onze vertegenwoordiger bij deze vereniging, Kees Regelink, gaat met pensioen. Zodoende is het tijd voor nieuwe vertegenwoordiging in de vereniging en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Tijdens de verschillende bijeenkomsten hoop ik contactmomenten te hebben om met andere kostendeskundige ervaringen en ambities uit te wisselen. Hopelijk zien we elkaar snel.

Frank Rijbroek

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige

NVBK Secretariaat

Sluiten