Column: Namens alle Tukkers!

Column: Namens alle Tukkers!

9 november 2023 door NVBK Secretariaat

Iedereen die wel eens in het oosten van Overijssel is geweest, heeft het kunnen ervaren: in Twente woont een apart slag volk. Niet dat de Tukkers zich ook maar iets van die typering aantrekken: ze zijn er juist trots op. Eigenzinnig, trots en soms wat tegendraads. Nuchtere gasten met droge humor. Een beetje stug, de kat uit de boom kiiekn, maar altijd gastvrij. Dat bedoelen we: best apart toch?

Met de droge Twentse humor en een nuchtere blik op zaken doordenken en realiseren we hier in Twente onze gemeenschappelijke targets. De gereedschapskist van de bouwkostendeskundige, waarbij uitdrukkelijk gemeenschappelijk, dé rode draad van de Dag van de Bouwkostendeskundige op donderdag 2 november 2023, centraal stond. Twee weten er meer dan één. Wat dacht je van de opkomst van vijfenvijftig bouwkostendeskundigen, die weten meer dan één! Wow!
De opkomst was fantastisch bij alweer de tiende jaargang van de DvdB waarin jij als kostendeskundige centraal stond, ditmaal in de Performance Factory in Enschede!

Zelf was ik op deze fantastische DvdB de dagvoorzitter en mocht de dag met de nodige dosis humor op Twentse wijze ‘aan elkaar lullen’. Oud-voorzitter Frank Michielen beet de spits af door alvast een tipje van de sluier op te lichten omtrent de vernieuwde Algemene Bouwplaats Kosten brochure anno 2023, die officieel op donderdag 9 november 2023 is gepubliceerd en tot stand is gekomen door een werkgroep bestaande uit leden van de NVBK & Bouwend Nederland, ofwel we hadden een primeur in Enschede.

Hans Hilbrands kwam hierna aan het woord omtrent de Power van 15 jaar Pioneering, de Twentse kracht van samenwerking en samenhorigheid in de bouwsector. Een innovatief platform voor de toekomstbestendige leefomgeving DSGO (afspraken over toegang tot data), digiGO (digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving) en BIM loket.

• Herleidbaarheid, circulair en demontabel bouwen;
• Focus op de 4’sen van Brand: Structuur (demontabel casco), Skin (buitenschil), Service (gebruiker specifiek en demontabel) en Spaceplan (Vrijwel niet demontabel)
• Re-montage in de praktijk (NL sfb coderingen en As Built model Cepezed). Koppelen aan IFC en overzetten naar Revit, nieuwe omgeving inplotten (met kleuren). Codering uit het model overnemen
• Bouwlogistiek (Codering en afvoering materialen naar locatie 90% hergebruik)

Hét Digital Experience Center Gebouwde Omgeving verbindt een landelijk netwerk voor validatie, schaling en borging van oplossingen voor digitale ketensamenwerking.
Pioneering staat voor initiatiefnemer, validatiepartner en actieve leer- en werkomgeving, waarbij ondernemers, overheden, onderwijs, onderzoekcentra en omwonenden samenwerken.
Voor de bouwsector staat Pioneering voor het aanjagen van Industrialistatie & Digitalisering en voor Stimuleren Circulariteit & Biobased materiaalgebruik. Een boeiende verteller die kijkt naar mogelijkheden op alle fronten om tot een bloeiende samenwerking te komen in Twente.
Ofwel Noaberschap – meer geven dan ontvangen is iets wat elke Twentenaar herkent.

Het hek was daarmee van de dam en de prachtige sessie BIM voor de kostendeskundige volgde. Een interactieve sessie van Lex Ransijn en Bart Klarenbeek, de vijfenvijftig enthousiaste NVBK-kostendeskundigen hingen aan de lippen van de sprekers. Vragen werden gedeeld met het publiek en drie microfoons gingen in het rond, digitaal werden er ter plekke tekeningen gedeeld met de vraag welke eisen stellen we aan onze documenten als kostendeskundigen? De NVBK heeft over BIM al de nodige kennissessies georganiseerd, maar tot de formulering van een gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van BIM is het nooit gekomen. Deze interactieve sessie had dan ook tot doel de mogelijkheden en voordelen van BIM voor de kostendeskundige in kaart te brengen. Vervolgens probeerden zij antwoord te geven op de vraag hoe het proces van informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen in een bouwproject moest worden georganiseerd om de kostendeskundige hier optimaal van te laten profiteren. In het digitaal stelsel delen we als ketenpartners data met elkaar door middel van datadiensten, waarbij alle partners toestemming geven aan de rechthebbende.
Gaan we als NVBK-leden samen werken? Samen delen? Samen bijdragen? En tenslotte een gezamenlijk standpunt innemen? Hét kan. Meld je aan voor de werkgroep BIM voor kostendeskundigen bij: secretariaat@nvbk.nl
Saamhorigheid is hier op zijn plaats toch? Samen sterk in calculeren volgens een moderne gereedschapskist van vooruitstrevende tools.

Nieuwe vice-president CEEC
Tussen de BIM sessie en het projectbezoek aan de bouwplaats, kondigde Creon Swaghoven, NVBK-lid en general secretary van het Europese samenwerkingsverband CEEC (the European Committee of Construction Economists) aan dat NVBK-lid Erik Schulte Fischedick de nieuwe vice-president van CEEC is geworden. Daarna volgde applaus van de aanwezigen. Van harte gefeliciteerd, namens de NVBK.

Tot slot een praktijkmodel The Performance Factory te Enschede
Projectleiders Rick Borst van Goossen te Pas en Niek Sanders van de Groot Vroomshoop vertelden hoe een en ander in de praktijk tot stand kwam. Van grondonderzoek, bouwplaats inrichting, asfalt verwijderen, explosievenonderzoek, grondverbetering, 327 stuks boorpalen, fundatie, tafelconstructie op tweede verdieping, prefab trappenhuizen en vloeren, waarbij hun zusterbedrijf de Groot Vroomshoop reeds gestart was met de productie van 179 stuks prefab houten duurzame en circulaire woonmodules. Vooraf was alles door middel van de nodige engineering met werken vanuit een 3D-model al op elkaar afgestemd. De eerste module werd op maandag in week 24 geplaatst en op vrijdag in week 39 werd het hoogste punt bereikt. Waarbij soms op een werkdag wel acht modules werden geplaatst. Daarmee kwam een uniek hoog houten appartementengebouw tot stand. Aansluitend hebben alle NVBK-leden de bouwplaats bezocht met uiteraard een veiligheidstenue aan en werd er uitgebreid vakkennis uitgewisseld. ‘Vakmanschap is meesterschap’ een slogan van de bekende bierbrouwerij uit Enschede is hier terecht op zijn plaats.

Namens alle Tukkers - boekje - 2Aan het einde van de dag werd aan iedere deelnemer het boekje ‘Namens alle Tukkers, Geluk in ’n Tuk’, uitgedeeld. Een naslagwerk over hoe je gezamenlijk de tijd neemt en kwaliteit levert, zonder opsmuk. Samen sterk in samenwerking en kennis!

Afsluitend volgde een fantastisch bourgondisch avondmaal met een overheerlijk ijskoud pilsje en daarbij werd er gezamenlijk geproost op het 45-jarige bestaan van onze fantastische vereniging NVBK in de Twentsche Foodhal te Enschede. De avond ging voor sommigen tot in de late uurtjes door.

Nieuw voor onze NVBK-leden is dat het bestuur gemeend heeft videobeelden van de lezingen vast te leggen en ze op de NVBK-website te delen, waarmee de meerwaarde van onze club wordt aangetoond. Heel veel kijkplezier toegewenst en twijfel niet maar deel de kennis met elkaar. Tenslotte zijn we daardoor met elkaar verbonden. Mocht je géén tijd gehad hebben om deze bijzondere dag bij te wonen, heb je enorm mazzel en kun je alsnog meevaren op de verworven kennisdeling van de aanwezige NVBK-leden.


Good Goan en heaning an!

ing. Arend Koers
Bestuurslid NVBK en CEO Arcade Bouw Consult bv

NB:
Ga naar de speciale pagina in de kennisbank voor alle impressies van de verschillende programma-onderdelen van de Dag van de bouwkostendeskundige van 2 november 2023PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige

NVBK Secretariaat

Sluiten