Technieksector geïntegreerd in model Algemene bouwplaatskosten (ABK) 2023

Technieksector geïntegreerd in model Algemene bouwplaatskosten (ABK) 2023

9 november 2023 door NVBK Secretariaat

De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) en Bouwend Nederland actualiseerden het model Algemene bouwplaatskosten (ABK) uit 2018. Het model helpt bij het eenduidig opstellen van de begroting van Algemene bouwplaatskosten voor bijna alle bouwprojecten. Door de samenwerking met Techniek Nederland is de technieksector geïntegreerd in het gezamenlijk model Algemene bouwplaatskosten 2023.

Update nodig door nieuwe kostensoorten
ABK zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid die in het project worden gebruikt. Deze kosten kunnen niet direct aan onderdelen van het bouwobject worden toegerekend en blijven niet in het project achter. In 2018 werd door NVBK en Bouwend Nederland het  ABK-model ontwikkeld om te verduidelijken welke kosten onder algemene bouwplaatskosten vallen en om deze te rubriceren. Door ontwikkelingen in de sector en door innovatie van het bouwproces de afgelopen jaren, zijn er nieuwe kostensoorten bijgekomen die tot de ABK gerekend kunnen worden. Een goed voorbeeld is de emissiearme bouwplaats met zonnepanelen op een bouwkeet en een laadplein voor materieel.

Integratie technieksector
Door de verschillende disciplines in de ontwerp-, bouw- en technieksector wordt steeds meer integraal gewerkt. NVBK, Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben dan ook samengewerkt aan een geïntegreerd model. Het model uit 2018 is niet wezenlijk gewijzigd, maar hier zijn nu begrippen aan toegevoegd die gehanteerd worden in de technieksector.

 De update en de integratie is verwerkt in de brochure ABK 2023; update van 2018. Bij het maken van het ABK-model 2023 is advies ingewonnen bij de NEN-commissie van NEN 2699:2017. Het model is daarnaast door NVBK, Bouwend Nederland en Techniek Nederland getoetst aan de praktijk. De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) ondersteunt het model.

Download hier de flyer van het ABK-model 2023

Download hier de brochure van het ABK-model 2023

Bekijk hier (video) de aankondiging van dit nieuwe ABK-model door NVBK-bestuurslid Frank Michielen, tijdens de Dag van de Bouwkostendeskundige op 2 november

Cover ABK model 2023

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige

NVBK Secretariaat

Sluiten