Never waste a good crisis 2

Never waste a good crisis 2

26 maart 2024 door NVBK Secretariaat

Een jaar geleden heb ik mijn column gewijd aan de crisis vooruitzichten in de bouw. In die column ben ik geëindigd met het volgende:

Ik ben benieuwd waar we volgend jaar rond deze tijd staan. Heeft de wal dan het schip gekeerd en zitten we in een diepe crisis met ontslagen, faillissementen en prijsdalingen? Zijn de prijzen op een meer natuurlijke manier weer gedaald waardoor de crisis is beperkt? Of hebben we het advies van Winston Churchill ter harte genomen en hebben we de kansen gepakt die de crisis ons biedt en komen we er sterker uit?

Voordat ik kijk naar de bouw wil ik eerst even kijken naar de NVBK zelf. Ten tijde van het schrijven van die column kon ik nog niet bevroeden dat we een paar maanden later in een bestuurscrisis zouden zitten bij de NVBK. Toen werd namelijk duidelijk dat we dit jaar bij de ALV afscheid zouden gaan nemen van vier van de zes bestuursleden! Dit betekende dus dat wij in een klein jaar drie nieuwe bestuursleden moesten gaan vinden om als bestuur te kunnen blijven voldoen aan onze statuten.

Het bijzondere is nu dat voor deze bestuurscrisis hetzelfde geldt, never waste a good crisis. In het afgelopen jaar hebben we de koers en de statuten gewijzigd. Hierbij hebben we ook aangegeven dat we er weer aan willen werken dat de NVBK en de bijeenkomsten die de NVBK organiseert, een nog grotere meerwaarde oplevert voor de leden. Om dit te kunnen bereiken, is het van groot belang dat het bestuur een grote reikwijdte heeft. Dit kan door bijvoorbeeld een afvaardiging van de grotere bureaus of door een koppeling op het gebied van opleidingen. Dit in het achterhoofd houdende, hebben we drie nieuwe kandidaat-bestuursleden gevonden. Deze drie kandidaten zijn niet alleen fijne persoonlijkheden met een breed netwerk binnen en / of buiten de NVBK, maar ook zijn het alle drie personen die een flinke drive hebben om de NVBK een stap verder te brengen en sluiten aan bij onze wensen. Benieuwd wie deze 3 kandidaten zijn? Kom dan naar de ALV (datum wordt binnenkort bekend gemaakt) en laat zien hoe blij je bent dat ze hun tijd en inspanning gaan leveren om onze club verder te brengen!

Dan nu even terug naar de crisis in de bouw. In een jaar is er aan de éne kant heel veel, maar aan de andere kant ook weer erg weinig gebeurd. We zien dat met name de woningbouw het moeilijk heeft. Ondanks het te kort aan woningen, is de vraag ingestort waardoor er een overcapaciteit is ontstaan. Dit zien we terug in de indexcijfers. De aanbestedingsindex is voor het eerst in jaren lager dan de algehele prijsindex en de bouwkosten stabiliseren. We zien steeds vaker aanbestedingen waarbij “woningbouwaannemers” zich ook richten op ander werk en waarbij scherp wordt ingeschreven. Bij recente aanbestedingen zien we prijsverschillen ontstaan tot 20 procent tussen de laagste en hoogste aanbieder. Voor opdrachtgevers is dit een fijne ontwikkeling maar voor bouwers niet. We zien dan ook de eerste faillissementen en ontslagrondes en het lijkt erop dat de wal het schip keert. Tegelijkertijd zien we echter ook dat de bouw zich krakend en schurend beweegt naar een nieuw systeem waarbij meer en meer aandacht is voor circulariteit. Of dit op tijd is? De tijd zal het leren.

Ik kan dus haast op dezelfde manier eindigen als vorig jaar. Ik ben benieuwd waar we volgend jaar staan, alleen geldt dat nu niet alleen voor de bouw.

Huub Kamphuis, voorzitter NVBK

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige

NVBK Secretariaat

Sluiten