Column: 'Mag het een beetje minder zijn?’ - Arend Koers

Column: 'Mag het een beetje minder zijn?’ - Arend Koers

1 juli 2024 door NVBK Secretariaat

Fijn om lid te zijn van NVBK Bouwkostendeskundigen. Vakbroeders die informatie uitwisselen en de liefde in het vak kennen en delen met elkaar. Het op de juiste manier bepalen van bouwkosten, werkwijze en logistiek is bepalend om op budget te kunnen blijven sturen, deze te bewaken en om een goed eindresultaat te gaan behalen.

Echter wat mij de afgelopen 20-tal werkzame jaren is opgevallen is dat alles maar in prijs blijft stijgen, ondanks correcties uit de markt. Mijn zoon bijvoorbeeld zoekt een huurwoning of appartement, een zoon van een collega zoekt ook en via anderen hoor ik aan dat het allemaal zeer moeizaam gaat om zelfstandig te kunnen gaan wonen. Dit heeft me aan het denken gezet en zo is eigenlijk het onderwerp ontstaan voor de nieuwe KM - Kosten Magazine - die in het najaar weer het daglicht gaat zien, voorafgaand aan de DvdB - Dag van de Bouwkostendeskundigen - die alweer staat ingepland op donderdag 14 november 2024 in Den Bosch, met als thema:  ‘Mag het een klein beetje minder zijn?’ ‘Hoe houden we wonen betaalbaar?’ ‘Kan het niet slimmer afgestemd worden?’

Oproep
Wij Nederlanders zijn natuurlijk het grootste klaagvolk op deze aardkloot, daarom zijn we altijd zeer reflecterend en kritisch op onszelf, maar óók op beleidsmakers. Vandaar mijn oproep zelf ook een mooi artikel aan te leveren over ‘mag het een beetje minder zijn?’. Dat kan via km@nvbk.nl.

Voorbeelden
Figuur 7 Ontwikkeling huizenprijzen, stichtingskosten en residuele grondwaarde, overzicht van januari 2000 t/m 2023 in bijgaand artikel
, geschreven door Simon Verstraten, winnaar VOGON Reserach Award 2024
Alleen bij aanzien van figuur 7 schieten me de tranen al in de ogen, waar zijn wij met ons allen eigenlijk mee bezig in Nederland? Woningprijzen schieten vanaf het jaar 2000 van €140.000,-- naar €385.000,-- in het jaar 2023. Verder zien we duidelijk, waaraan deze verhogingen ten grondslag liggen. De meeste verhoging volgt uiteraard uit het vraag/aanbod dat is niet zo moeilijk te begrijpen, we zorgen met ons allen d.m.v. bijv. een bestemmingsplan dat je maar in een beperkt stedelijk gebied mag bouwen, gevolg nu een enorm te kort aan bouwgronden of gronden waarop niet de bestemming van ‘grondgrond’ staat. Oorzaak en gevolg bos/landbouw gronden worden ontwikkeld en tegen veel te hoge grondprijzen in de markt gezet vaak door gemeentes en ontwikkelaars, gevolg de vastgoedwaarde stijgt enorm zodat de gemiddelde consument het niet meer kan betalen. Uiteraard ook door stijgende directe bouwkosten, maar kijk eens naar wet- en regelgeving welke omstreeks 2012 haar intrede deed en nog steeds groeiende is, denk aan stikstof en CO2 uitstoot met al haar gevolgen, waarbij b.v. het bouwbedrijf en/of aannemer met al haar onderaannemers genoodzaakt is om te gaan investeren in nieuw materieel, gevolg enorme stijging van de bouwprijzen. Conclusie door aangescherpte regelgeving en hogere ambities rond verduurzaming en emissie loos bouwen worden de projectkosten hoger. Ook de Wet Kwaliteitsborging voor grotere projecten gaat ingevoerd worden, welke een nog hogere kostenstijging veroorzaakt. 

Tenders aanbestedingen - oneindig veel bedrijven kunnen op één tender inschrijven- hoe kunnen we arbeidstijd en kosten besparen? 
Nieuwste modetrend zijn tijd- en geld- verslindende Tenders, werken i.p.v. kostenbesparend, vooral kostenverhogend, daar elke ondernemer enorm veel informatie moet aanleveren en o.a. een plan van aanpak moet schrijven, enorm veel aan teksten moet lezen en zich in de vraagstelling moeten inleven er mensen voor moet inzetten om een complet offerte samen te stellen. Stel, aan één Tender doen een vijftal bedrijven mee dan kan er maar één bedrijf winnen toch? De laagst ingediende prijs en het beste plan van aanpak gaat er met de opdracht vandoor terwijl, de overige vier bedrijven niets betaald krijgen en zij hebben het nakijken. Goed die mensinzet en abonnement tenderplatforms van die vier deelnemers zullen toch ook betaald moeten worden, gevolg desbetreffende bedrijven zijn genoodzaakt hun uurtarief aanzienlijk moeten verhogen, idem de winnende partij, want die verliest ook wel eens. Beter is vooraf een selectie te maken als klant wat je eigenlijk wilt aanbesteden, daarbij de juiste partijen uitnodigen, voordat men verder de diepte in gaat om allerlei werkzaamheden te verrichten waarvan je niet zeker weet of ze betaald gaan worden. Heel veel opdrachtgevers begrijpen dit hoogst waarschijnlijk niet daar men alleen maar ‘een slachtoffer zoekt’ welke de werkzaamheden gaan uitvoeren. Hier in Twente proberen we nog steeds te bouwen op wederzijds vertrouwen, want tenslotte je hebt jouw naam hoog te houden, als je éénmaal denkt slim te zijn door niet de vereiste kwaliteit te leveren, heeft dit altijd gevolgen in loop van de jaren omtrent nieuwe werkzaamheden, ‘vertrouwen’ in plaats met ‘mistrouwen’.

‘We zijn de beste!’ mag je dit roepen in je vakgebied?
Het getuigt niet bepaald van Hollandse bescheidenheid, ik weet het. En het is ook beslist niet arrogant bedoeld. Maar het bewegen in de wereld van de bouw en vastgoed, kun je zonder twijfel gelijkstellen aan topsport hedendaags. Sinds 2020 is mijn bedrijf Arcade sponsor van Beach volleyballer Stefan Boermans. Een topsporter pur sang, die zich met Yorick de Groot voor de Olympische Spelen heeft gekwalificeerd. Die sportmensen focussen zich volledig op succes. Een andere optie bestaat niet. Het is on-Nederlands om te roepen dat je de beste bent. Maar als je aan een lastige klus begint, moet je dat gewoon doen. Als je die overtuiging op voorhand al niet hebt, win je sowieso niet. Die houding moet je je ook in ons wereldje aanmeten, om niet te duizelen in het web aan regels, voor je aan een opdracht begint. We gaan ons opmaken naar een ditmaal hele sportieve zomervakantie met EK Voetbal Duitsland, Olympische Spelen in Paris en EK Beachvolleybal in Nederland. Ik weet ik steek mijn nek uit, maar de Nederlandse Beach volleyballers Stefan & Yorick gaan strijden op zaterdag 10 augustus om 21.00 uur onder de Eiffeltoren om die gouden medaille en ik weet al wie de winnaars zijn.

Fijne vakantie allen! 😉 Samen dromen naar goud!

Ing. Arend Koers, Arcade Bouw Consult bv en bestuurslid NVBK

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige

NVBK Secretariaat

Sluiten