1. Home

NVBK en Bouwend Nederland presenteren nieuw model Algemene bouwplaatskosten

door NVBK Secretariaat op 20-03-2018

 

    

NVBK en Bouwend Nederland presenteren nieuw model Algemene bouwplaatskosten

Vandaag presenteerden de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) en Bouwend Nederland, de ondernemersorganisatie voor de bouw en infra, een nieuw model Algemene bouwplaatskosten (ABK). De presentatie van dit model vond plaats voorafgaand aan  NVBK’s jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij CIRCL in Amsterdam.

ABK zijn kosten die direct samenhangen met een bouwproject, maar geen direct verband hebben met de onderdelen van het bouwobject. Het zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen en de daaraan verbonden arbeid die in het project worden gebruikt, maar niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden toegerekend en die niet in het project achterblijven.

Frank Michielen, voorzitter NVBK, overhandigt het nieuw model Algemene bouwplaatskosten aan Henk Huls, voorzitter werkgroep ABK en Ton Borst, lid dagelijks bestuur Bouwend Nederland.
Foto: René van den Burg

Eenduidig model
In de praktijk is lang niet altijd duidelijk welke kosten onder algemene bouwplaatskosten vallen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren door innovatie van het bouwproces, zoals BIM, nieuwe kostensoorten bij gekomen die tot de ABK kunnen worden gerekend.  Om eenduidigheid te krijgen hebben de NVBK en Bouwend Nederland hun modellen samengevoegd en geactualiseerd. Bij de totstandkoming van dit nieuwe model is advies ingewonnen bij de NEN-commissie van NEN 2699:2017 en het model is door leden van NVBK en Bouwend Nederland getoetst aan de praktijk.

Het model ABK wordt ondersteund door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus en helpt bij het eenduidig opstellen van de begrotingen van Algemene bouwplaatskosten voor (nagenoeg) alle bouwprojecten. 

Klik hier om het persbericht als PDF te downloaden.

Download flyer,  ABK model 2018
Download brochure, ABK model 2018


Terug naar het nieuws overzicht

Vacatures

 
 

NVBK op Twitter

NVBK lid Worden

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

>>>Aanmelden

Zoek een NVBK Kostendeskundige

Door een streng toelatingsbeleid bewaken we de kwaliteit van onze vereniging. Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied