1. Home

Uitnodiging van DACE

door NVBK Secretariaat op 30-07-2019

DACE contactbijeenkomst 26 september 2019: "Nieuwe ontwikkelingen rondom Cost en Value Engineering in de Machinebouw en Maakindustrie"

Graag nodigen wij je uit voor de DACE contactbijeenkomst op 26 september a.s. in ‘De Soester Duinen’ te Soest (Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest).

Deze contactbijeenkomst wordt verzorgd door SIG CEMM. Zij hebben een interessant programma samengesteld dat vanuit verschillende invalshoeken de ontwikkelingen van cost en value engineering laat zien binnen de Machinebouw en Maakindustrie.

Patrick Strating (NTS, voorzitter SIG CEMM) zal de contactbijeenkomst aftrappen met een korte introductie van het speelveld en activiteiten van SIG CEMM, met o.a. de learnings op het gebied van het nut van locatiebezoeken aan bedrijven.

De eerste presentatie zal worden gegeven door Theo de Graaff (Fokker) met als titel: 'Value Engineering in relatie tot duurzaamheidvraagstukken: Ervaringen Vliegtuigindustrie en Duurzame luchtvaart'. De groei in capaciteit van de luchtvaart tegen steeds lagere kosten van lucht-transport was tot nu toe de norm, maar steeds vaker staat die norm ter discussie vanwege geluidshinder, luchtkwaliteit en klimaatveranderingen. Nieuwe Europese emissienormen en geluidslimieten dwingen de vliegtuigindustrie tot betere oplossingen welke minder belastend zijn voor mens en milieu. Continuïteit en behoud van werkgelegenheid zijn uitgangspunten in het nieuwe beleid. Dergelijke Europese richtlijnen en een opstart naar duurzame luchtvaart staan bv. beschreven in de zienswijze Flightpath 2050 ‘Sustainable Aviation’. Maar hoe kunnen we binnen de maakindustrie als Cost & Value Engineers een bijdrage leveren richting duurzaamheid? Is duurzaamheid een extra kostenpost of juist het nieuwe verdienmodel? Enkele voorbeelden uit de praktijk passeren de revue.

Huub Ehlhardt (Vanderlande) zal een presentatie geven over 'Computer Aided Cost Engineering'. Steeds meer software tools komen beschikbaar en/of bereiken grotere maturity op het gebied van kostenbeheersing rondom het productcreatie- en levenscyclusprocessen. Huub Ehlhardt geeft vanuit zijn onderzoek een overzicht van verschillende cost engineering tools die in maakindustrie opgeldt doen en hun relatie tot elkaar. Wordt ‘Computer Aided Cost Engineering’ volwassen?

De derde presentatie ‘Creativity & Value Engineering – a golden wedding’ wordt gegeven door Wim van Engelen (ThyssenKrupp) en Leo van Geffen (Intueri). Opleidingen aan hogescholen en universiteiten geven in toenemende mate invulling aan Value en Cost Engineering in hun ontwerp-opleidingen. Aan de hand van een case voorbeeld uit de maakindustrie laten Wim van Engelen en Leo van Geffen zien hoe dit kan uitpakken. De studie laat zien dat met geschikte methodiek en analyse flinke kostenbesparingen mogelijk zijn terwijl de performance zelfs wordt verhoogd.    

Programma
13:45 uur - Voorprogramma: informatie hierover volgt nog
15:00 uur - Start hoofdprogramma, opening door Robert de Vries (voorzitter DACE)
15:15 uur - Introductie SIG CEMM, door Patrick Strating (NTS, voorzitter SIG CEMM)
15:25 uur - Presentatie Theo de Graaf (Fokker) 
15:55 uur - Presentatie Huub Ehlhardt (Vanderlande) 
16:25 uur - Presentatie Wim van Engelen (ThyssenKrupp) en Leo van Geffen (Intueri)
16.55 uur - Disccussie en vragen
17:05 uur - Sluiting en netwerkborrel
 
Aanmelden
In verband met de reservering van de locatie ontvangen we je aanmelding zo spoedig mogelijk.
DACE heeft de aanmeldprocedure vereenvoudigd. Je kunt nu, na inlog op de site, met twee klikken op de knop je registratie regelen. Klik hier. Heb je je inloggegegevens niet bij de hand? Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Heb je geen logingegevens? Vul dan je emailadres in onder 'Ik ben niet bekend bij DACE' en vul het formulier in. Bureau DACE zorgt voor een registratie voor deze bijeenkomst. Mocht dit niet lukken maar je wilt je wel aanmelden, neem dan even contact op met Burau Dace via info@dace.nl. 

Wil je deze informatie nog eens lezen of wil je meer informatie over Dace? Kijk dan op de site.

Graag tot 26 september


Terug naar het nieuws archief

Vacatures


 
 
zoekt een
Adviseur Bouwkosten
 
 

 

 

NVBK op Twitter

NVBK lid Worden

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

>>>Aanmelden

Zoek een NVBK Kostendeskundige

Door een streng toelatingsbeleid bewaken we de kwaliteit van onze vereniging. Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied