1. Home
  2.  > NVBK Leden
  3.  > Special Interest Groups (SIG)
  4.  > SIG Toekomst...

SIG Toekomst Bouwkostendeskundige

SIG Bouwkostendeskundige in de toekomst

Dit jaar is de SIG (Special Interest Group) “Bouwkostendeskundige in de toekomst” gestart. Doel is dat we ons gaan oriënteren op toekomstige wijzigingen in het vakgebied van bouwkostendeskundige en op welke wijze de bouwkostendeskundigen zich hierop moet voorbereiden. Hiervan hebben we op de NVBK website al melding gemaakt.

We proberen de ontwikkelingen in de bouw en GWW die invloed hebben op het werk van de bouwkostendeskundige vast te stellen en de consequenties hiervan in beeld te brengen. Daar waar nodig kan de NVBK ondersteunen in deze consequenties. De ontwikkelingen kunnen van technische aard zijn, ontwikkelingen in het ontwerptraject en in de contractering.

Als SIG hebben wij de wijsheid echter niet in pacht; we willen een discussie hierover binnen NVBK faciliteren. We willen via social media komen tot een discussie met een ieder die hier kijk op of een mening over heeft en de bijeenkomst eindigen met een netwerkbijeenkomst.

Hoe gaan we dit doen?

De komende tijd gaan we een aantal stellingen plaatsen met als doel dat er op deze stellingen wordt gereageerd en gediscussieerd. De resultaten van deze discussie vormen dan de input voor een netwerkbijeenkomst op 29 oktober 2015, waarin we willen komen tot een visie, gevolgd door een wensenlijst voor ontwikkelingen waarin ondersteuning van de NVBK nodig is of is gewenst.

De stellingen plaatsen we op de website van de NVBK én op LinkedIn. De discussie vindt dan plaats op LinkedIn.

Wij gaan totaal 6 stellingen plaatsen en deze stellingen plaatsen we op de volgende data:

7 september:

  1. “De calculator is niet meer nodig”

BIM is al een lange tijd in ontwikkeling, de ontwikkeling gaat nog steeds door en is nog lang niet op zijn eind. In de praktijk is te zien dat BIM steeds meer toegepast wordt bij projecten. Dit brengt een verandering op het kosten-vakgebied met zich mee. De functies van tekenaar, calculator, programmeur en kostendeskundige komen steeds dichter bij elkaar te liggen en schuiven langzaam in elkaar. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden van de calculator is het bepalen van hoeveelheden, maar wat als deze werkzaamheden worden verricht door een computerprogramma?

14 september:

  1. “Minder detail, minder solistisch”

Een toename van nieuwe contractvormen in de markt is te constateren. Contractvormen zoals D&C contracten, hebben gevolgen voor het bepalen van de bouwkosten van een project. In de toekomst zal er binnen de bouwkolom steeds meer strategisch worden samengewerkt. De verhoudingen tussen opdrachtgever en -nemer veranderen. Het is geen ‘wij’ en ‘zij’ meer, maar ‘ons’ met een gemeenschappelijk doel. Hierdoor zal het communiceren voor de afstemming steeds belangrijker worden, samen met het stellen van randvoorwaarden en kaders. Het uitgangspunt wordt steeds abstracter, waardoor er een prijs moet worden bepaald van een kader en niet van een uitgewerkt project. Het delen van kosteninformatie en de toegankelijkheid zal een onderdeel zijn van kennisdelen tussen stakeholders. Wat zijn de gevolgen voor de bouwkostendeskundige?

21 september:

  1. “Value management is het nieuwe kostenadvies”

In de praktijk zie je dat naast de kosten de value engineering steeds belangrijker wordt. De waarde van een project is meer dan alleen de kosten om het project te realiseren. Hierbij worden de exploitatiekosten en de eisen en wensen van de opdrachtgever inzichtelijk gemaakt. De opdrachtgever wil uiteindelijk een totaal advies over de gehele levensduur van zijn gebouw. Wie denkt dat hij/zij dit kan en hoe doe je dit?

28 september

4.          “Kosten duurzaamheid onmisbaar in ontwerpproces”

Duurzaamheid gaat een steeds grotere rol spelen bij de ontwikkeling van projecten. Dit betreft niet alleen Breeam en CO₂  footprint certificaten, maar ook het aanleveren van de milieukosten bij de bouwaanvraag. De programma’s om deze milieukosten te bepalen zijn al in ontwikkeling. Deze dienen nu alleen nog aangeleverd te worden, maar het is aannemelijk dat aan de ‘score’ in de toekomst eisen worden gesteld.

In de programma’s die in ontwikkeling zijn zie je een koppeling gemaakt worden naar de bouwkostenraming. Dit komt doordat er voor het opstellen van de milieukosten dezelfde input nodig is, als voor het opstellen van bouwkostenramingen. De hoeveelheden, die een bouwkostendeskundige bepaald voor het opstellen van een raming, zijn ook benodigd voor het opstellen van de milieukosten. Kan de bouwkostendeskundige zonder kennis van duurzaamheid en milieu zijn/haar vak nog uitoefenen?

5 oktober

5.         “Stenen stapelen verleden tijd”

Het is altijd lastig om voorspellingen te doen voor langere termijn, maar de ontwikkelingen voor deze veranderingen zijn al ingezet. Zo zie je dat er hard geëxperimenteerd wordt met 3D-printen.  De ontwikkeling hiervan gaat hard en op internet wordt je overspoeld met filmpjes van de mogelijkheden hiervan. Dat het 3D-printen invloed gaat hebben op de bouw is onuitsluitbaar. De vraag is eerder hoe ver gaat de invloed hiervan en hoe snel zal dit gaan. Zijn we over 30 jaar nog stenen aan het stapelen, of worden projecten gerealiseerd door een druk op de knop? Wat betekent dit voor het vakgebied?


12 oktober:

  1. “Internationalisering wordt leidend voor ons vak”

De landelijke normen worden vervangen door Europese regelgeving. Er komen buitenlandse opdrachtgevers in Nederland en Nederlandse opdrachtgevers hebben projecten in het buitenland. Dit vraagt kennis van wet- en regelgeving, cultuur, kostenniveaus, taal en techniek. Kan de NVBK kostendeskundige dit aan?

Zoals eerder aangegeven is op 29 oktober 2015 de netwerkbijeenkomst. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan al via de website.

Doe mee met deze discussie!

Geef je naam en mailadres door aan km@nvbk.nl zodat je per e-mail bericht krijgt wanneer er een nieuwe stelling is geplaatst op de website.

Deelnemers SIG Toekomst van de Bouwkostendeskundige:

Martijn Gesink, Annemieke de Valk, Marijke van Pouderooijen, Mark Heeneman, Peter van der Pijl, Frank Michielen 

 

 

 

Vacatures

 
 

NVBK lid Worden

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

>>>Aanmelden

Zoek een NVBK Kostendeskundige

Door een streng toelatingsbeleid bewaken we de kwaliteit van onze vereniging. Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied