Column: Als een tennisclub zonder spelers op de baan

Column: Als een tennisclub zonder spelers op de baan

12 oktober 2023 door NVBK Secretariaat

Kijk ik vooruit op de Dag van de Bouwkostendeskundige of ga ik vertellen wat mij van het hart moet? Ik kies voor het laatste en eindig met het eerste.

Ik neem je graag mee terug naar de Algemene Ledenvergadering van 20 april. Het was een belangrijke ledenvergadering met op de agenda een herziening van de statuten, gedragscode en het huishoudelijk reglement. Ondanks het onderwerp, de inspirerende locatie en het aansluitende programma was de opkomst bedroevend laag. Er zaten praktisch evenveel bestuursleden in de zaal als reguliere leden. Grote dank voor de aanwezigen, maar de opkomst op 20 april staat symbool voor de afnemende betrokkenheid van onze leden. Een ontwikkeling waar overigens meer verenigingen mee te maken hebben.

Als voorzitter zet dit me aan het denken. Waarom stoppen wij zoveel tijd in de vereniging als toch bijna niemand komt opdagen? Kunnen we onze tijd niet beter in iets anders steken? En wat kunnen we nog meer doen om leden te enthousiasmeren? Heel eerlijk heb ik op dit moment het antwoord op deze vragen ook niet.

Wat ik wel weet is dat de NVBK het belangrijke cement is dat kostendeskundigen met elkaar verbindt. En dat dit effect snel afbrokkelt naarmate de betrokkenheid van de achterban afneemt. Zonder een betrokken achterban is de NVBK als een tennisclub zonder spelers op de baan.

Werk aan de winkel dus! Het bestuur denkt na of er ook andere manieren zijn waarop we leden kunnen enthousiasmeren om elkaar te ontmoeten. Maar als lid kun je zelf ook een belangrijke bijdrage leveren. Meld je bijvoorbeeld eens aan voor een van de bijeenkomsten die we organiseren. Te beginnen met de Dag van de Bouwkostendeskundige op 2 november aanstaande. Daar hopen we jullie in groten getale te zien en te spreken en maken we er samen een mooi event van! Zo zorgen we samen voor een levende vereniging!

Huub Kamphuis, voorzitter NVBK

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige

NVBK Secretariaat

Sluiten