Interactieve sessie BIM - Impressie in tekst en beeld

Interactieve sessie BIM - Impressie in tekst en beeld

9 november 2023 door NVBK Secretariaat

Even de benen strekken, daarmee begonnen Bart Klarenbeek en Lex Ransijn hun interactieve sessie over BIM, het tweede programma-onderdeel van de Dag van de Bouwkostendeskundige. En interactief was deze sessie zeker!

Met een flipover en microfoons in de aanslag reageerden de deelnemers op vragen als ‘Welke eisen stel je aan bouwtekeningen en hoe spreek je af wat er op een tekening moet staan (bouwtekening of BIM-model)?’, ‘Wie werkt er met een pdf-programma of CAD-programma, welke eisen stellen jullie hieraan en delen jullie dat bestand met anderen?’ en ‘Wie van jullie werkt met 3D BIM modellen?’.

Een deelnemer leverde live een interactief model aan en zei daarbij dat logisch beredeneren in plaats van tekenen daarbij het uitgangpunt was. En kwam de discussie op gang over de eigen verantwoordelijkheid bij het leveren van 3D-tekeningen en deze niet neer te leggen bij de architect. De kostendeskundige moet zelf aan de slag met data vervolgde iemand anders in de zaal. Ook rees de vraag hoe compleet een BIM-model moet zijn en volgens welke normen, coderingen zoals NEN 2699, of standaarden zoals BIM basis ILS we werken. Uit de zaal kwam de reactie: “Misschien is het beter te accepteren dat deze modellen niet compleet zijn. Je wil soms dingen die er niet inzitten.“ Ook bleek uit de discussie dat er een verschil van interpretatie is van de hoeveelheden om te begroten.

Stof tot nadenken dus. Vandaar de afsluitende vraag van Bart en Lex:
“Hoe kunnen we komen tot een gezamenlijk standpunt?”.

Jouw steentje bijdragen? Meld je dan aan via secretariaat@nvbk.nl.

Interessante linkjes die tijdens de presentatie voorbij kwamen:
https://www.bimloket.nl/bimbasisils 
https://www.bimloket.nl/bimbasisinfra
https://afsprakenstelseldsgo.atlassian.net/wiki/spaces/DSGO/pages/208361345/BIM+in+datadiensten

Bekijk hier de presentatie van de interactieve sessie BIM

Ga naar de speciale pagina in de kennisbank voor alle impressies van de verschillende programma-onderdelen van de Dag van de bouwkostendeskundige van 2 november 2023

Impressie in beeld (video en foto's)




Interactieve sessie BIM_20231102_145616

Interactieve sessie BIM_20231102_150806

Interactieve sessie BIM_20231102_150932

Interactieve sessie BIM_20231102_150734

Interactieve sessie BIM_20231102_151023

PARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige

NVBK Secretariaat

Sluiten