Drieluik De gereedschapskist van de bouwkostendeskundige - De visie van Klaas van den Brand (deel 3)

Drieluik De gereedschapskist van de bouwkostendeskundige - De visie van Klaas van den Brand (deel 3)

24 juni 2024 door NVBK Secretariaat

De kostendeskundige heeft de beschikking over verschillende tools om tot een kostenraming te komen. In dit drieluik geven drie vooraanstaande kostendeskundigen hun visie op ‘de gereedschapskist’. Klaas van den Brand denkt dat de fase waarin een project zich bevindt en de mate waarin een project gedetailleerd uitgewerkt is, de in te zetten tools bepalen.

NB: Dit interview is verschenen in KM Magazine december 2023. Inmiddels is Klaas van den Brand niet meer werkzaam bij Van Wijnen.

Klaas van den Brand - Begrotingen blijft mensenwerk - deel 3 van drieluik

De fase waarin een project zich bevindt en de mate waarin een project gedetailleerd uitgewerkt is, bepalen de in te zetten tools. Software en digitalisering maken het opstellen van een begroting sneller, maar het blijft mensenwerk.

Binnen Van Wijnen maken we zowel ramingen voor ontwikkel- en bouw(team)projecten in SO- of VO-fase, als gedetailleerde inschrijfbegrotingen voor bijvoorbeeld markttenders. Bij volledig uitgewerkte projecten waarbij een concurrerende prijs wenselijk is, maken we gebruik van specifieke prijzen voor een werkonderdeel. Dit kunnen prijzen zijn uit raamovereenkomsten met partners/leveranciers, of prijzen uit specifiek opgevraagde offertes. Voor (kleinere) werkonderdelen wordt ook gebruik gemaakt van kengetallen van vergelijkbare inschrijfbegrotingen of gerealiseerde werken. Bij het maken van ramingen werken we met kengetallen van vergelijkbare projecten uit het verleden.

Een kritische blik op de herkomst van de kengetallen is essentieel, zeker voor projecten die je zelf niet hebt uitgerekend. Ook de peildatum van een referentiewerk kan ervoor zorgen dat we kengetallen moeten indexeren naar een prijspeil heden. Voor het indexeren van bouwkosten maken wij onder andere gebruik van de bouwkostendata van BDB. Dit geeft een goed algemeen beeld van de structurele en conjuncturele ontwikkelingen die diverse klanten en opdrachtgevers ook als basis gebruiken. Als bouwbedrijf hebben we de mogelijkheid eigen indexcijfers uit de projecten te destilleren. De gemiddelde prijsindexatie die hieruit voortkomt is interessant om te vergelijken met de verkregen BDB-index en geeft ook ruimte en houvast om eventueel van BDB af te wijken.

Softwarepaketten
Het begrotingsprogramma dat we binnen Van Wijnen hoofdzakelijk gebruiken is IBIS. Van Wijnen voert een grote diversiteit aan projecten uit, van nieuwbouw tot transformatie, groot onderhoud tot retail. Het begrotingsprogramma is een prettige combinatie van enerzijds flexibiliteit en vrijheid om je begroting in te richten zoals je zelf wilt, anderzijds geeft het ook de mogelijkheden om met prijzenboeken of elementen te werken. Op dit moment zitten we in de overgang om met IBIS vanuit de cloud te werken in plaats van lokaal.De twee andere interviews uit het drieluik:
De visie van Harry Roescoe - deel 1 - Over onze continu veranderende gereedschapskist
De visie van Rick Cleven - deel 2 - De handvatten voor het opstellen van een kostenramingPARTNERS VAN DE NVBK

NVBK LID WORDEN

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals. Leden profiteren daarnaast van allerlei voordelen. Kortom, onze leden hebben een streepje voor op niet-leden. 

Word lid

ZOEK EEN NVBK KOSTENDESKUNDIGE

Onze kostendeskundigen zijn zonder uitzondering gepassioneerde mensen die bereid zijn zich actief in te spannen voor hun vakgebied.

Zoek een kostendeskundige

NVBK Secretariaat

Sluiten